Схема посадових окладів на приватному підприємстві

схема посадових окладів на приватному підприємстві
Запроваджуючи зазначені норми, роботодавцеві треба взяти до уваги таке: — відповідно до статті 5 Закону № 3356 умови колективних договорів або угод, що погіршують проти чинного законодавства становище працівників, є недійсними. Зазначені надбавки можуть призначатися й за рекомендаціями атестаційної комісії на підставі результатів атестації, що має бути регламентовано відповідними внутрішніми документами: колективним договором і положенням про атестацію працівників. Тарифні умови оплати праці використовуються для розподілу робіт і посад залежно від їх складності, а працівників — залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки і кваліфікаційними групами схеми посадових окладів.


Визначення мінімальної тарифної ставки Розроблення тарифних умов оплати праці на підприємстві розпочинається з визначення мінімальної тарифної ставки. Мета преміювання Головною метою преміювання має бути підвищення ефективності роботи підприємства на основі стимулювання трудової активності працівників. Колективним договором на підприємстві може бути також визначено, що у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення працівниками трудової дисципліни розмір надбавки може бути зменшений чи повністю вона скасована. Використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не зацікавлені підвищувати продуктивність праці, вкладаючи кошти в оновлення основного капіталу та розвиток персоналу. Елементи організації заробітної плати Заробітна плата функціонує шляхом організації, тобто приведення її елементів у певну систему.

Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Цей принцип передбачає необхідність посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні кваліфікації та виконанні більш складної роботи, забезпеченні високої якості продукції. Приклад Основна середньомісячна заробітна плата робітників, котрі виконують найпростіші роботи, дорівнює 1020 грн., робітників, які виконують найскладніші роботи, — 2448 грн. Цей метод розрахунку фонду оплати праці простий, зрозумілий робочим, позитивно ними сприймається. Мінімальний посадовий оклад визначається не нижче мінімального рівня заробітної плати.

Похожие записи: