Схема аналізу уроку контрольної роботи учителя

схема аналізу уроку контрольної роботи учителя
Складають психолого-педагогічну характеристику на клас, систематизують наслідки дослідницької роботи, оформлюють документацію. Перше речення розбирають усно для зразка. А потім учні самостійно працюють над виконанням завдання. Отже, при аналізі уроку треба виходити з цілей, що є провідними на цьому уроці. 3. Методологічною основою процесу навчання є принцип єдності його змістової та процесуальної сторін. До змістового компонента належить зміст навчання; до процесуального — форми, методи, прийоми і засоби навчання. Здійснення вищезазначених видів контролю можливе різними методами. В сучасній практиці склалися такі методи перевірки навчальної діяльності вчителів: 1. Вибіркове відвідування уроків.


Мовлення практиканта недостатньо правильне, в методиці проведення уроку допущені помилки, які позначилися на якості засвоєння матеріалу учнями. На уроці поставлені завдання в цілому реалізовані. Перш за все, контролюється сам виховний процес: планування виховної роботи і виконання планів, якість проведення колективних заходів; чергування, якість уроків культури, уроків мужності, походи, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, спортивні заходи. Питанням збереження й розвитку здоров’я не приділялася належна увага підчас моделювання уроку і в його ході. Студенти працюють як помічники вихователя, проводять один позакласний захід.

Тому основну увагу слід зосередити натому, якою мірою вчитель домігся сформованості якості знань, умінь і навичок, притаманної змісту й типу уроку. Попередження про контроль, гласність мобілізує вчителів до своєчасного виконання найважливішого в навчальній та виховній роботі, що є дуже важливою обставиною у всій організації шкільного життя. Розвивальну мету можна сформулювати так:– розвивати логічне мислення учнів;– порівнювати, узагальнювати, доводити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;– розвивати навички самостійної роботи;– виробляти навички самоперевірки, самоконтролю;– розвивати довільну увагу, пам’ять, творчу увагу. Протокол обговорення ; одного з уроків студента-практиканта або вчителя на той випадок, якщо в школі практику проходить тільки один студент. Якщо це вдалося їй на початку і вкінці уроку (всі мали конкретну роботу), то в процесі вивчення нового матеріалу Ніні Сергіївні не вдалося мобілізувати увагу учнів.

Похожие записи: